Vil etablere ny folkehøgskole på Nordmøre

Over lengre
tid har det vært jobbet med å etablere en folkehøgskole i Aure kommune. Dette
arbeidet begynner nå å konkretisere seg. Det forhandles nå om statsbudsjettet
for 2017, og initiativtakerne håper på oppstartsmidler.

   Denne nye folkehøgskolen vil få navnet Jappe
Ippes. Fylkespolitiker og tidligere Smøla-ordfører Iver Nordseth er styreleder
i det etablerte selskapet, mens Sidsel Sæterøy i Undine er prosjektleder.
   – Vi er i dialog med beslutningstakerne, og
har flere gode grunner til å tro at vi skal få oppstartsstøtte. Dette er et
innovativt skolekonsept, som vil være et positivt tilskudd blant dagens
folkehøgskoler, sier Sæterøy.
   Jobben med å etablere en folkehøgskole i
Aure kommune har nå pågått i nesten ti år.

«Jappe Ippes»
Navnet
Jappe Ippes kommer fra kjøpmannen ved samme navn som på slutten av 1600-tallet
gjorde suksess på Nordmøre med å produsere og eksportere klippfisk. Den
planlagte folkehøgskolen skal ha et særlig næringsrettet fokus, med innhold
innen nyskaping og innovasjon i havrommet. Sæterøy og Nordseth ser etableringen
i sammenheng med høyere utdannningsløp på Høgskolesenteret og Fagskolen i
Kristiansund.
   Sæterøy og Nordseth påpeker også at planene
om folkehøgskolen ble trukket fram som «spesielt interessant» i en merknad fra
Utdanningskomiteen på Stortinget.
   – Vi har mye sentral goodwill på dette. På
budsjettet i fjor var det en merknad om tre nye folkehøgskoler, hvor dette var
en av dem, sier Nordseth.
   For å komme i gang trenger de
oppstartsmidler i statsbudsjettet på 700.000 kroner, samt driftsmidler på 3,4
millioner kroner. Skulle dette komme på plass kan man ha oppstart allerede i
2018.
   Håpet er at man gjennom kontakter i Venstre
og KrF skal få dette inn på statsbudsjettet.

Tidens krav