25 millioner investeres på Toton folkehøgskole

Toten Folkehøgskole fra 1882 får vannbåren varme, ny ventilasjon, nytt elanlegg, og ikke minst fulldekkende brannvarslingsanlegg fra august neste år. Alt av inventar, himlinger, dører, belegg, el-opplegg, VVS-utstyr, anlegg og kanalnett rives og erstattes med nytt.
Rektor Live Hokstad er fornøyd
Glad rektor
Rektor Live Hogstad er glad for å kunne ta i bruk nyoppusset folkehøgskole neste høst. Internatet på skolen ble reist i 1968. Den største påbygningen ble gjennomført i 1997.
– Skolen trenger virkelig å bli pusset opp selv om bygningene er blitt tatt godt vare på.
Skolen med 86 elever drives godt, tilføyer rektor.
Bygningene til Toten folkehøgskole eies av Østre Toten kommune. Driften av skolen har fylkeskommunen ansvaret for.
Live Hogstad sier Staten finansierer hele prosjektet til omtrent 25 millioner kroner ved å gi tilsvarende i «storvølingstilskudd» for folkehøgskoler. Et gammelt uttrykk som fortsatt holdes i hevd.
Noen elever bor i dag i tidligere Labo bo- og servicesenter. Under rehabilitering og utbygging av internatet skal Labo brukes av alle elvene før bygningene der rives.
– Det passer oss bra. Vi har 37 dobbeltrom i internatet, og får 11 nye dobbeltrom til neste skoleår. Målet er å ha omtrent 75 elever i året, forklarer Live Hogstad.
Klippet fra ao.no