Godt Venstre-budsjett for folkehøgskolen

Folkehøgskolerådet skriver:

Venstre
har i lagt fram sitt alternative budsjett, også det hyggelig lesning.
De har lagt inn:
1.      Midler til elleve måneders
stipend for folkehøgskoleelever.
2.      1, 5 mill til
fellesprosjektet og.
3.      1 mill til utredning av
oppstart av Jappe Ippes folkehøgskole.
De to første punktene er i tråd med våre ønsker.
Det siste er mer overraskende fordi Folkehøgskolerådet har
prioritert Ørskog folkehøgskole, hvis det er midler til en ny folkehøgskole.
Ørskog var også det Rådet pekte på overfor Venstre i høring med KUF-komiteen.
 Overfor
både Venstre og KrF vil vi holde fast på vår hovedprioritering:
1.      Midler til elleve måneders
stipend.
2.      1,5-2 mill til
fellesposjektet.
3.      500 000 til
koordinering av flyktningearbeidet.
Hvis
det er midler til planlegging av oppstart av ny folkehøgskole, er Folkehøgskolerådet
tydelig på at de anbefaler disse midlene øremerket til Ørskog folkehøgskole.