Ingen streik – meglingen førte fram

Folkehøgskolene i Virkeområdet får samme lønnstillegg med samme virksningstidspunkt som i KS, og forblir i Statens Pensjonskasse. Natt til i dag var det klart at meklingen på HUK-området førte fram til enighet. Det blir dermed ikke streik i folkehøgskolen.

   Partene anbefalte i morgentimene i dag riksmeklerens forslag til løsning gjeldende for Helse, Utdanning og Kulturområdet (HUK) i Virke. Det er oppnådd enighet om et lønnsoppgjør på linje med korresponderende områder i offentlig sektor. Den offentlige tjenestepensjonsordningen videreføres.
Samtidig er det åpnet for hybridpensjon på visse vilkår og etter avtalte prosedyrer. Enigheten innebærer videreføring av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP for konkrete sykehus integrert i spesialisthelsetjenesten, skoler, høgskoler og museer. Med andre ord, folkehøgskolene forblir i Statens Pensjonskasse.
   Forslaget til ny overenskomst for utdanning er akseptert av Virke. Utdanningsforbundet skal godkjenne resultatet i styremøte innen 1. desember kl 12.
Etter at anbefalt forslag er godkjent vil skolene få melding fra Virke om å iverksette avtalen, som bl.a. innebærer etterbetaling av lønnstillegg fra virkningstidspunktene i avtalen. 
Kilde Unio.no