Status dansk folkehøgskole

Folkehøgskolenes forening i Danmark skriver:
Tallene for Højskolernes
aktivitet i skoleåret 2015-2016 viser fortsat vækst
Aktivitetstallene
for skoleåret 2015-16 foreligger nu, efter skolerne har indberettet til
ministeriet.
Tallene viser det
glædelige resultat, at de senere års fremgang også er fortsat i det afsluttede
skoleår, samtidig med at tallet fortsat er det største siden år 2000.

Det samlede
årselevtal
(1 ÅE = 40 elevuger) i skoleåret 2015-16 er 5.570,
hvilket er en stigning på 4,1 % i forhold til skoleåret 2014-15. Set over de
sidste 5 år har den samlede stigning været på 10,5 %.
Det er især antallet
af elever på de lange kurser (varighed over 11 uger) der giver stigningen, idet
der for denne gruppe alene har været en stigning på 5,8 % til 4.542 ÅE, modsat
elever på ugekurser hvor årselevtallet stort set har været uændret.
Antallet af
årselever, der har udløst tillægstaksten for unge uden kompetencegivende
ungdomsuddannelse, er vokset med 1% til 623 ÅE. De udgør 14% af eleverne på
lange kurser. ’Mentoreleverne’ udgør 218 af de 623 ÅE.

Den største vækst ses hos de aktiverede elever
(elever hvor kommunen skal dække alle omkostninger). Selv om det samlede antal
blot er 113 ÅE, så er væ

ksten her på 18% i forhold til sidste skoleår.