Næringslivet blir eiere

Skap Kreativ Folkehøyskole
har over lengre tid vært på jakt etter flere eiere i det lokale næringsliv. Nå
har de fem nye eiere eller sponsorer som står klare til å satse på den lokale folkehøyskolen.
    – Drømmen hadde vært om vi hadde fått
engasjerte folk på eiersiden som hadde spyttet inn noen midler og løftet skolen
– både økonomisk og ellers. Enten om det er bedrifter eller stiftelser som har
noe konstruktivt å bidra med, sier Tveiten.
Flere nye eiere Næringshagen har til nå fått fem bedrifter som fra nyttår går
med på eiersiden av folkehøyskolen eller som sponsorer.
   – Vi er også i dialog med flere. I
tillegg til de fem som har bekreftet interesse, er det like mange vi er i en
prosess med, og enda flere på blokka. Og er noen interessert, så er det bare å
melde seg, oppfordrer Tallaksen.

MANDAL – Vi ønsker solide aksjonærer som kan tre inn på eiersiden som tror på
nyskapning og innovasjon, og som ønsker å være med på å løfte dette prosjektet,
sier rektor Ann Birgitte Tveiten.

   Det er Lindesnesregionen Næringshage
som eier skolen i dag. Siden oppstarten av skolen har de jobbet aktivt opp mot
næringslivet for å få flere aktører inn på eiersiden av skolen.
   – Vi har store visjoner for hva Skap
kan bli, og da trenger vi både ressurser og kompetanse med oss. Vi trenger også
en bred forankring i det lokale næringslivet, som vi ønsker å jobbe tett opp
mot. Det er samarbeidet med næringslivet som gjør oss til en annerledes folkehøyskole,
forklarer Hilde Tallaksen i Lindesnesregionen Næringshage.

Klippet fra Lindesnes