Engasjementet til Anders Hals skaper debatt

Er det riktig av folkehøgskolelærer Anders Hals å signere en artikkel som forfekter et politisk standpunkt med «Anders Hals, lærer på Sund folkehøgskole»? Er dette rolleblanding eller faglighet i folkehøgskolen? Det er ulike meninger om dette. Rektor Tore Haltli gir full støtte til Hals.

Tore Haltli: Som rektor har jeg en forventning om at mine lærere har en klar identitet som folkehøgskolelærere, og at de alltid er seg bevisst når de setter lærerrollen i spill. Mange velger å gjøre det innenfor rammen av skolesamfunnet. Anders Hals valgte å gjøre det med en politisk ytring, og det har han min fulle støtte på. En god folkehøgskolelærer tør å ha meninger, og elevene lærer mye av å møte slike engasjerte mennesker på folkehøgskolen.

Les hele innlegget på Sund-bloggen