Ny veileder fra Unge funksjonshemmede

I 2019 kom rapporten fra undersøkelsen og analysen – Folkehøyskolen – Et år for alle? Om inkludering og tilrettelegging på folkehøyskolen. Folkehøgskolen kommer ikke bare godt ut av denne undersøkelsen, og i oppsummeringen gis det klare råd om at folkehøgskolen som skoleslag har et viktig samfunnsoppdrag og bør tilby et fellesskap som rommer hele bredden av elever. Folkehøgskolene har mye å gå på både når det gjelder fysisk tilgjengelighet og fordommer, kommer det fram.

 

Unge funksjonshemmede ga ut enda en veileder på tampen av 2020, en veileder til unge med råd om hva som kan være lurt å tenke på når man skal søke på folkehøgskole. De vet at det kan være vanskelig å oppdrive relevant informasjon og ønsker å fylle dette tomrommet. I den veilederen tar de opp vanlige spørsmål og videreformidler kunnskap, både fra tidligere elever og ansatte.

Med bakgrunn i elevers egne opplevelser og ansattes behov for avklaringer,
presenterer Unge funksjonshemmede nå i en ny veileder til folkehøgskolene, et sett med forslag til hvordan skolene kan ønske et større mangfold av elever velkomne til folkehøgskolene. Veilederen
tar for seg regelverk, støtteordninger og ressurser, stiller spørsmål til sektoren og
foreslår tiltak rundt målformulering, kompetanse, læringsmiljø, tilgjengeliggjøring
av bygg, kommunikasjon og informasjon. Enkelte tiltak vil beskrives som
lavterskel, men kan likevel ha stor effekt. Sammen med en egen sjekkliste for
tilgjengelighet i slutten av veilederen, gir dette skolene et håndfast verktøy i
prosessen med å gjøre folkehøgskolen til en mer tilgjengelig og likeverdig arena
for alle elever som på papiret kvalifiserer for opptak.
Veilederen retter seg mot ledere og ansatte i folkehøgskolesektoren.

Les veilederen fra Unge Funksjonshemmede 

ØK