Verdensborgeren som dannelsesideal

Publisert/Oppdatert

I forbindelse med masterstudie i Utdanningsledelse har Marianne Stormoen Jepsen jobbet med allmenndannelse i folkehøgskolen og sett på hvordan skolene uttrykker seg om det i verdigrunnlagene sine.

Umulig å starte nye folkehøgskoler

Publisert/Oppdatert

Det er særdeles vanskelig å starte nye folkehøgskoler i Norge. De siste årene har 13 ulike prosjekter søkt om å starte ny folkehøgskole, bare to har fått klarsignal. I folkehøgskolemiljøet er det en voksende utålmodighet over denne situasjonen.

Reising i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Hva er en «folkehøgskolereise»? Reising og turisme er en av de hurtigst voksende bransjene i verdensøkonomien. Mange norske ungdommer reiser verden rundt og backpacker som et overgangsrituale til å bli voksen. Folkehøgskolene har i løpet av kort tid kastet seg inn i dette…

Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Hva er en «folkehøgskolereise»? Reising og turisme er ena v de hurtigst voksende bransjene i verdensøkonomien. Mange norske ungdommer reiser verden rundt og backpacker som et overgansrituale til å bli voksen. Folkehøgskolene har i løpet av kort tid kastet seg inn i dette markedet. Er dette et problem,…