Mostphoto

Group of People.

Tre nye folkehøgskolerektorer

Evje, Manger og Sund folkehøgskoler får innen kort tid nye ledere. Steinar Bruun er ansatt på Evje, Viggo Bjørge på Manger, mens Eirik Stensland skal lede Norges eldste folkehøgskole på Inderøya ved Steinskjer.

Til Evje folkehøgskole som rektor

Steinar Bruun (44) fra Skreia på Østre Toten er tilsatt som ny rektor ved Evje folkehøgskole. Har bakgrunn fra grunnskole, både som lærer og skoleleder. 13 års erfaring med skoleledelse, hovedsakelig fra ungdomsskole. Han kommer nå fra en rektorstilling ved Vilberg ungdomsskole i Eidsvoll kommune, en mellomstor u-skole med noe i overkant av 400 elever. Bruun stiller med bred utdanningsbakgrunn, knyttet til nordiske språk, idrett, historie/samfunnsfag, religionsfag og administrasjon/ledelse.

Utover jobb/utdanning har han allsidig bakgrunn fra friluftsliv, jakt, fiske og fjellsport i ulike former. Fra våren 2023 er han bosatt i Øvrebø i Vennesla kommune, med samboer, hund og hest.

Folkehøgskolen nord for Kristiansand har hatt kollektiv ledelse noen måneder etter at rektor Aslak J. Brekke sluttet i stillingen.

ØK

Sund folkehøgskole får ny leder

Faksimile – Inderøyningen

Eirik Stensland fra Hamarøy i Nordland er tilsatt som ny leder for folkehøgskolen på Inderøya. Han har tidligere vært rektor på Knut Hamsund videregående skole og rektor i kulturskolen. Ellers på cv’n står det brannkonstabel, bussjåfør og jobb på sykehus.

Han forteller til avisa Inderøyningen at han ser på seg selv som en lagspiller, og trives med folk. På Sund handler det om å videreføre et godt omdømme, spesielt når det gjelder rekruttering av elever, sier han.

På fritida får det mye i musikk for nordlendingen – trompetspill, sang og gitar – i kor og band. Stensland er nå bosatt i Steinkjer, og er klar til å starte opp – men startdato er ennå ikke fastlagt.

Rektor Per Kristian Dotterud går delvis av med AFP i løpet av våren. Han har ledet skolen siden 2018.

ØK

Ny rektor på Manger folkehøgskule

Viggo Bjørge er tilsett som rektor ved Manger folkehøgskule frå 1. mars.

Viggo er oppvaksen nær Eikanger i Alver kommune. Han har jobba som lærar på ungdomsskule og vore rektor på vidaregåande skule, fagskule og no sist ved Lindås barneskule. I tillegg har han jobba i organisasjonslivet knytt til kultur og med opplæring i næringslivet. Viggo har vore medlem i Eikanger-Bjørsvik Musikklag sidan 1977, og har vore i styret for korpset i 41 av desse åra.

   Mål for 2023: «Eg ønsker å bli raskt kjent med elevar, tilsette og styret ved skulen, slik at vi kan førebu eit engasjerande og godt tilbod for nye elevar, også til skulestart til den komande hausten. Manger folkehøgskule skal vere eit særs aktuelt tilbod for ungdom med ei sterk musikkinteresse lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.»

Margaret S. Antrobus