Renewable energy concept Earth Day or environment protection Hands protect forests that grow on the ground and help save the world.

Har redusert CO2 utslippet med 84 prosent

Fana folkehøgskule har redusert sine CO2 utslipp betydelig siden 2019 - hele 84 prosent. Fra 2021 til 2022 ble utslippet redusert med 23 prosent. Det er reduksjon i flyreiser som står for det største kuttet. Målet for folkehøgskolene i Norge er å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 - fra 2019.

Alle må redusere utslippene av klimagassutslipp. Dette er noe alle vet. Sammen med mange andre folkehøgskoler har Fana folkehøgskule bestemt seg for å gjøre sin del av jobben. Vi har forpliktet oss på et bærekraftvedtak sammen med alle de andre folkehøgskolene i Norge. Der lover vi å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030. For å være sikre på at alle måler likt, så bruker vi et måleverktøy som er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Les hele om arbeidet ved Fana folkehøgskole