Influenserlinje vekker debatt

Øyvind Brandt: Den nye influenserlinja på Elverum vekker oppmerksomhet. Og det er sikkert allerede, kanskje ikke minst fra skolens side, løftet frem motivasjon for å starte linja. Jeg skrev dette på en tråd under skolen:

Helt siden det har eksistert minst to mennesker, er vi alle påvirkere. Ikke minst når vi blir foreldre. Folkehøgskolen, ja all skole og utdanning for den del, er påvirkning satt i system. Det samme er reklame og det meste av f.eks. medieinnhold og ikke minst politikk/politikere.

Så påvirkning og påvirkere (influensere) har alltid vært et menneskelig fenomen. Det nye er at denne trangen har fått så mye gunstigere arbeidsbetingelser og sterkere redskaper med digitaliseringen, kanskje samtidig som mye av fellesskaps- og solidaritetesverdiene er gått tapt, og derfor etterlater et tomrom, tomrom som fylles..

Det store spørsmålet er derfor hvilke verdier baserer vi (og mer spesifikt her influenserne) sine aktiviteter på? Ikke at de nødvendigvis gjør det. Altså, hva driver, hva er motivasjonen for å aktivt å velge å bli en infuenser? Er det pengene? Er det budskapet? Eller er det, som det ofte er, en kombinasjon, men med ulik tyngdepunkt hos ulike aktører til ulike tider og faser i ‘karrieren’?

Når en folkehøgskole velger å tilby influenser-linje går jeg sterk ut fra at bevisstheten er stor omkring motivasjon og hvilke verdier skolen legger til grunn for tilbudet – som i alle fag og emner som folkehøgskolene har vært tidlig ute med i samfunnet. Det er her man i et pedagogisk, fritt og demokratisk deltakerstyrt miljø kan ta opp alle disse spørsmålene og reflektere over de for å bli klokere sammen. Jeg regner derfor med at tilbudet på Elverum folkehøgskole ikke er en utdanning til å bli kommersiell vellykket influenser uavhengig av verdigrunnlag, men et forsøk på å bevisstgjøre og danne influensere in spe og andre interesserte til å bli enda mer menneske – i lag med andre mennesker og naturen. Og en slik påvirkning kan man vel kun hilse velkommen og ønske lykke til med.

Øyvind Brandt