Folkehøgskolene på Arendalsuka

Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med NKF (kristne folkehøgskoler) deltok for niende gang på Arendalsuka – i uke 33. Det var nummer tolv i rekken for dette nasjonale arrangementet i Arendal. Det var stor tilstrømning av besøkende til den sjarmerende sørlandsbyen disse dagene.

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk. I år var det 181 stands og 1962 arrangement, mot fjorårets 202 stands og 1725 ulike arrangement. Det betyr at det syder av aktivitet i byen med sine 38.000 innbyggere.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Med Arendalsuka ønsker arrangøren å bidra til et levende demokrati.

Arrangementkonseptet startet i 2012 og har år for år vokst i omfang. Folkehøgskolene er sentralt plassert med stand og T-skjorter med påskrift «Demokrati er ikke medfødt». Det er viktig å være til stede på dette demokratiske «dansegulvet». Her er det rom for å knytte kontakter, for gode samtaler og til å formidle hva folkehøgskolene står for.

De første dagene var det Folkehøgskoleforbundet som var ansvarlig for å befolke standen. Generalsekretær Angelina Christiansen, leder i FHF Einar Opsvik og redaktør Øyvind Krabberød – og med god hjelp av unge med folkehøgskoleerfaring – Håvard Færsnes og Henrik Andre Skaug Glad. For NKF deltok Terje Wehus, Andreas Melberg og Geir Ertzgaard.

ØK