LO som arbeidsgiver:

– LO svikter sine ansatte, ungdommene og skolen, mener Benedicte Hambro, som har vært tillitsvalgt ved Ringsaker folkehøgskole fram til hun nylig gikk av med pensjon.

Hva er det som skjer?

– Styret ved skolen har innstilt på nedleggelse av skolen. Det betyr permanent avvikling av skolen, bekrefter styreleder Kristin Sæther. Den endelige avgjørelsen skal tas av generalforsamlingen 28. august.

Administrasjonen fikk kniven på strupen av styret om at de måtte ha 35 elever for å kunne starte skoleåret i august. Det var en umulighet på så kort tid. Men rektor forteller at de hadde flere nye prosjekter i startgropa, blant annet en ny linje det ble stilt store forventninger til – «Politikk og strategi», et opplegg for ungdom fra Ukraina og et samarbeid med oppfølgingstjenesten. Men dette forutsatte at skolen kom i gang.

Rektor Ingvild Tollehaug Jevne er sjokkert over den dårlige behandlingen de som en LO-bedrift har fått. De fikk beskjed om nedleggelse tre dager før skolestart, grunnet for få elever. – Hadde vi fått beskjeden i januar hadde vi vel kunnet leve med den, men dette går rett og slett ikke an, sier en fortvilet rektor.

  1. august skulle femten elever komme til skolestart. – Det er hårreisende å måtte gi elevene beskjed om at skolen ikke kommer i gang – tre dager før oppstart. Å stenge denne skolen er katastrofalt. Jeg er neimen ikke sikker på om fagbevegelsen skjønner hva de mister, sier Tollehaug Jevne til Fri fagbevegelse.

På Facebook fanget vi opp følgene uttalelse av journalist Arnstein Lindstad: «Jeg er dypt rystet over at LO kan behandle sine ansatte på denne måten. Dette er noe av det mest reaksjonære og drøyeste jeg har hørt om fra en arbeidsgiver noensinne. Og arbeidsgiveren er altså LO. Helt utrolig!».

Benedicte Hambro tok den tunge jobben med å ringe elevene som hadde fått plass. – De ble både overrasket og skuffet og veldig lei seg. Noen foreldre ble rasende. Noe hun også er over situasjonen skolen ble satt i tre dager før skolestart.

Etter deadline i dag – ble det klart at generalforsamlingen holder fast ved vedtaket om å legge ned skolen ved Moelv. Det var en utslått rektor som formidlet budskapet. Det er høyst usikkert om det er andre muligheter for å redde skolen.

Det er et tap for hele folkehøgskolemiljøet at vi mister denne linken til fagbevegelsen. Historisk har det vært et svakt kompaniskap med arbeiderbevegelsen. Skolen har et engasjert personale som har hatt tro på at de kunne snu den svake søkertrenden – og ideer har det ikke manglet på. Nå ser det ut som flagget vaier på halv stang for folkehøgskolen som startet opp i 1939.

Øyvind Krabberød