DEN SOM ROPER LYVER – MANUAL TIL LØGNENS TIDSALDER

Publisert/Oppdatert

Danske Lea Korsgaard har skrevet en minibok om hvordan revolusjonen innen medieteknologien, endringer i vår kultur fra en kamp mot etablerte autoriteter til nå en mistro til enhver autoritet, og økende avstand mellom offentlig debatt og virkeligheten folk flest opplever, som igjen gir grobunn for populismens alternative sannheter, er blitt et problem for for vår offentlige samtale og dermed truer demokratiet.

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Pasvik folkehøgskole har drevet folk til folk samarbeid og aktivt fredsarbeid mot naboen i øst gjennom 50 år. Vi var med til Nordvest-Russland da de søkte nye samarbeidspartnere.

Har dere en positiv delingskultur?

Publisert

Det går godt i norsk folkehøgskole og det har vært en solid økning i rekrutteringen de siste årene. Med all denne positive oppmerksomheten i mediene og «GLA-folkehøgskole» er det ekstra tøft for skoler som ikke ser så mye til de positive tallene på egen mark.

Stanghelle til Vonheimstemnet

Publisert/Oppdatert

Redaktør Harald Stangehelle i Aftenposten er hovedtalar under Vonheimstemna søndag 27. august. Han skal snakke om journalistikk i løgnens tidsalder.

Avviser forslag om nasjonalt forbud mot heldekkende ansiktsplagg

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet vurderer å avvise forslaget om innføring av nasjonalt forbud mot heldekkende ansiktsplagg i undervisning. I høringsnotat fra Det kongelige Kunnskapsdepartement foreslås det også innføring av tilsvarende forbud i lov om folkehøyskoler. - Dette blir helt feil, og må avgjøres lokalt, mener Øyvind Brandt.

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Landsmøtet på Elverum gjenvalgte Øyvind Brandt som forbundsleder. Folkehøgskolen og Steiner-pedagogikken - to sider av samme sak, i pedagogiske inspirasjonskilder? Verden kom nærmere, fem unge flyktninger fortalte sine historier, Ringerike folkehøgskole. I portrettet møter du Ingrid Nergården Jortveit, tidligere informasjonsrådgiver i folkehøgskolen, nå pressens vokter i Norsk presseforbund....dette og mye mer i det 44-siders magasinet.

Generasjon prestasjon

Publisert/Oppdatert

Forskning viser at det blant barn og unge har vært en økning i psykiske plager de siste årene. Selv om det hevdes at det i dag bare er mer oppmerksomhet rundt dette, og at leger og psykologer i større grad sykeliggjør det som tidligere ble sett på som ganske naturlige utfordringer med det å være ung, og rett og slett; å være menneske.

– Vi lærer dømmekraft på sløyden

Publisert/Oppdatert

Paul Otto Brunstad på skolekonferanse påNansenskolen:

Barn av konkurransestaten

Publisert/Oppdatert

Nansenskolen på Lillehammer, med rektor Unn Irene Aasdalen i spissen, arrangerte skolekonferanse i samarbeid med Utdaningsforbundet 10. til 11. mai. Det var et kobbel av gode forelesere som skulle svare på konferansens overskrift: Mellom tillit og kontroll. Generasjon prestasjon - Hvor blir det av barndommen? Det var 40 deltakere som fulgte konferansen.

Rekruttering: Fortsatt økning

Publisert/Oppdatert

Den positive trenden fortsetter for norsk folkehøgskole. Pr 1. mai var det to prosent flere som hadde takket ja til plass sammenlignet med samme tidspunkt i 2016. Det er 6351 personer og utgjør så langt 9,75 prosent av årskullet. Til sammenligning startet 6211 håpefulle elever opp ved de norske folkehøgskolene høsten 2007.