Er det radikalt vanskelig å være frilynt?

Publisert

Vi er nå på oppløpssiden med et temanummer om FRILYNT-begrepet - av magasinet Folkehøgskolen. Er det fremdeles relevant og beskrivende. Vi spør rett og slett: Er det dramatisk vanskelig å være frilynt - på dypet?

Togtur mot det ekstreme

Publisert/Oppdatert

Hvis man faller ned i et av disse konspirative kaninhullene, er det fort gjort å bli der. Da blir alt man leser, ser og hører en bekreftelse på det man allerede har lest, skriver Kenneth Bjørkli, lærer i båtbygging ved Fosen folkehøgskole, i det kommende temanummeret om Frilynt. Her kan du tjuvstarte lesningen før magasinet går i trykken.

Frilynt folkehøgskule har eit særskilt tilbod som er vårt

Publisert/Oppdatert

Det er med en viss stolthet vi snart presenterer et temanummer av magasinet Folkehøgskolen om begrepet frilynt. Det har tatt tid å sirkle inn dette, og det er ganske sikkert at vi hverken stiller med en fasit eller svar på hva begrepet betyr i dag og om det i det hele tatt er relevant og brukbart. Her skriver leder i Folkehøgskoleforbundet, Einar Opsvik, sin leder i temanummeret som nå er på oppløpssiden.

Ivan Illich: Det skoleløse samfunn

Publisert/Oppdatert

Det skoleløse samfunn…

Gode signaler: Folkehøgskolene med i Hurdalsplattformen

Publisert/Oppdatert

Den nye regjeringsplattformen ser lovende ut for landets folkehøgskoler. – Dette vil gi et godt grunnlag for et spennende samarbeid med den nye regjeringen! – Regjeringsplattformen legger tydelig vekt på at det er vanlige folks tur og at hele landet aktivt skal tas i bruk. Det henger godt sammen med folkehøgskolenes fokus, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.

NOU – folkehøgskoleutvalget med egen hjemmeside

Publisert/Oppdatert

Da har Kunnskapsdepartementet utviklet en egen hjemmeside for Folkehøgskoleutvalget. I fanene kan dere se når det skal være møter og hvor de skal være. Det er også lagt inn hvem de får besøk av. Folkehøgskolerådet er invitert til det andre møtet i utvalget, 19.-20. oktober, og Einar Opsvik og Helge Kjøll vil innlede om folkehøgskolehistorie og hva som kjennetegner en god skole. (Deltakere og innledere ellers står KD/Utvalget for)

Det sosialpedagogiske blikket

Publisert/Oppdatert

«Vi kan ikke danne fellesskap for elevene, vi må gjøre det sammen med dem» understreker de 17 skolene som deltok i selvevalueringsprosjektet «Det sosialpedagogiske blikket» under skoleåret 2020-21. Skolene ble utfordret til å se nærmere på sitt sosialpedagogiske arbeid og velge det som tema for det årlige arbeidet med selvevalueringen. Det er stor spennvidde i skolenes arbeid og rapporter fra dette særlig utfordrende skoleåret. Nå starter jakten på sammenfallende suksesshistorier og praksiser som skaper det inkluderende og lærende fellesskapet.

Ringebu og Toten folkehøgskoler truet

Publisert/Oppdatert

I et forslag fra utdanningsutvalget i Innlandet fylkeskommune vil de at fylkeskommunen skal si fra seg driftsansvaret for folkehøgskolene på Toten og Ringebu. Rektor ved Toten folkehøgskole, Live Hokstad, er svært bekymret.

Nytt magasin fra Grundtvigselskapet

Publisert/Oppdatert

Grundtvigselskapet er kommet ut med et flott nytt magasin. Det er mye interessant stoff også for folkehøgskolefolk. Her får du lese GRUNDTVIG på norsk i nettutgave.

NOU om folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Regjeringen oppnevnte like før sommeren et utvalg som har fått i oppdrag å utarbeide en NOU (Norges Offentlige Utredninger) om folkehøgskolen, med leveringsfrist 1. oktober 2022. Over statsbudsjettet får nå skoleslaget rundt 1 milliard kroner hvert år. I tillegg støttes elevene våre med rundt 600 millioner kroner årlig gjennom Lånekassens ordninger for lån og stipend. På den bakgrunn er det ikke urimelig at man fra tid til annen kikker oss i kortene og ønsker kjennskap til «den samfunnsøkonomiske nytten» av denne vakre rosen av en skole, sannsynligvis verdens frieste skole med betydelig støtte (kanskje rundt 45 % til drift) fra staten.