«Influenserlinje» – et linjefag med faglig innhold og arena for personlig utvikling og danning ved Elverum follkehøgskule

Elverum folkehøgskule har startet en ny linje som heter "Influenserlinje". Denne linjen har fått oppmerksomhet i landets medier, blant enkelte politikere og også her på frilyntbloggen. Her forteller rektor ved Elverum folkehøgskule, Per Egil Andersen, mer om linjen.

Mandatet til folkehøgskolen er gitt gjennom folkehøgskoleloven; «Folkehøyskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning». Denne prosessen skjer i og med fagene. Bredden i fagtilbudet vårt sikrer denne dannelseseprosessen gjennom linjefag, valgfag, seminar, tverrfaglige temauker, studieturer, ekskursjoner og sosialpedagogiske utfordringer på internatet. Hele programmet er tuftet på verdigrunnlaget vårt og målet for innholdet i et folkehøgskoleår.

Elverum Folkehøgskule er en verdibasert skole. Vi har et eget program (Danningshåndboka) for den personlige utviklingen i fagene og det sosialpedagogiske programmet. På samme måte har vi et program for å gi elevene en bærekraftig balast.

Formålet i skoleåret er personlig utviklingen, og vi bruker fagene som arenaer og tilnærming for å få dette til.

Skolen vår, som alle folkehøgskoler, rekrutterer gjennom et aktuelt linjetilbud. Ny sjangere, retninger, interesser og fagområder innen f.eks. kunst, idrett og mediefag krever linjer som gir elevene faglige utfordringer, men med det samme formålet som alltid; utvikling og danning av unge mennesker.

På Elverum har vi startet en «Influenserlinje». Et viktig område for linja blir profilbygging med konseptutvikling og markedsanalyse, historiefortelling og retorikk. Hvilket innhold passer til hvilke sosiale kanaler? Det vil bli fokus på forskjellige og ulike sjangere. Innholdsproduksjon vil få mye plass med fagområdene; film, foto, lys og lyd. Det vil bli Innføring i ulike redigeringsverktøy som; Canva, DaVinci, Resolve, CapCut og Adobe Photoshop. Nye begreper som  «brukerskapt og brukergenert innhold» vil bli berørt. Videre vil entreprenørskap og markedsføring være nødvendige fagområder å få innsikt i og ikke minst journalistikk.

I bunnen for det faglige innholdet vil personlig utvikling og danning være overordnet slik som det er for hele folkehøgskoleåret.

Det å bygge sin profil i sosiale medier og gjøre seg kjent for hele verden er utfordrende og kan få store konsekvenser for den som synliggjør seg og produserer et innhold på nettet. Til dette hører det med å håndtere kommentarfeltet.

Gjennom programmet for linja vil vi bevisstgjøre elevens ansvar for påvirkning ved innholdsproduksjon på sosiale medier

Vi er trygge på at det programmet vi har for bærekraft og danning kan gi elever et mer reflektert syn på profilering på sosiale medier og et grunnlag med verdier som vil være utviklende for elevene på linja.

Vi gleder oss til å fortsettelsen med dette nye fagtilbudet.

Les Øyvind Brandts kommentar til Influenserlinjen på Elverum folkehøgskule