På tiltalebenken: Reiser i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Finaleforedraget – En kortreist reise, under rektormøtet i Son, ble et skikkelig spark til oppvåkning i folkehøgkolelandskapet. Av Øyvind Krabberød Det var tidligere rektor ved Nordfjord folkehøgkule, Hallgeir Hansen, som kom meget godt forberedt. Etter 25 år i folkehøgskolen kjenner han landskapet godt,…

Den vanskelige reisen

Publisert/Oppdatert

Av Øyvind Krabberød Folkehøgskolene har hatt sitt bærekraftprosjekt nå i snart tre år. Det har vært stor deltakelse blant skolene – samtidig ser det ut til at reiseaktiviteten stadig øker. Rektorer melder at…

Tom Tiller om fremtidens skole

Publisert/Oppdatert

Under Rektormøtet 2017 holdt professor Tom Tiller et videoforedrag om fremtidens skole og fremtidens folkehøgskole. Tiller belyser her utfordringer og muligheter for skoleslaget de kommende år. Ta deg tid til å se videoen hvor Tiller utfordrer og viser muligheter for folkehøgskolene.

Starter nytt fotonettverk

Publisert/Oppdatert

Fagnettverk som utviklings- og læringsstrategi                                     Voss, Fana og Nordhordaland tek no initiativ til å etablere eit nasjonalt fagnettverk i film og foto for lærarar…

Debatt: Trenger vi folkehøgskolen?

Publisert/Oppdatert

Benedicte Hambro svarer: Rektor Torbjørn Ljones ved Lillehammer videregående harselerer over «all slags merkelege hobbyliner» i sitt innlegg og ønsker en folkehøgskole der «elevane skulle læra for livet, også grunnleggjande ting som å skriva og rekna rett». Jeg håper ikke han mener det…

Debatt: Treng me folkehøgskulen?

Publisert/Oppdatert

Svar på innlegget Treng me folkehøgskulen av Torbjørn Ljones (se under) fra Trond Instebø – rektor ved Hardanger folkehøgskule. Først og fremst vil eg sei at eg er glad for at du bryr deg om folkehøgskulen! Og det faktum at du ynskjer fleire skular…

Treng me folkehøgskulen?

Publisert/Oppdatert

Innspill av Torbjørn Ljones rektor ved Lillehammer vidaregåande skule Folkehøgskulane har eit godt omdømme. Skuleslaget har lange tradisjonar og er spreidde ut over heile landet. Dei siste åra har elevtilgangen vore god og skulane er trygge. Det er svært vanskeleg å starta opp nye skular, men…

Næringslivet blir eiere

Publisert/Oppdatert

Skap Kreativ Folkehøyskole har over lengre tid vært på jakt etter flere eiere i det lokale næringsliv. Nå har de fem nye eiere eller sponsorer som står klare til å satse på den lokale folkehøyskolen.     – Drømmen hadde vært om vi hadde fått engasjerte folk…

Utlysing av midlar frå Solidaritetsfondet

Publisert/Oppdatert

Fra Folkehøgskoleforbudnet: Med dette lyses det ut NOK 120.000,- frå Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet. Vedtekter for Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet: 1. Solidaritetsfondet til Folkehøgskoleforbundet er bygd opp av midlar frå eit ekstra påslag på medlemskontingenten med 0,05% etter eit…

25 millioner investeres på Toton folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Toten Folkehøgskole fra 1882 får vannbåren varme, ny ventilasjon, nytt elanlegg, og ikke minst fulldekkende brannvarslingsanlegg fra august neste år. Alt av inventar, himlinger, dører, belegg, el-opplegg, VVS-utstyr, anlegg og kanalnett rives og erstattes med nytt. Rektor Live Hokstad…