Hjem til Heimtun

Publisert

Da Karoline begynte på folkehøgskole var hun fast bestemt å på å holde maska, ingen skulle forstå at hun var annerledes. Elleve år senere var hun tilbake på Buskerud folkehøgskole for å lede skolens prideparade.

Trall: Sang-app fra Oslo Met

Publisert/Oppdatert

På søken etter et felles og mangfoldig sangrepertoar: Er sang i dagens Norge uttrykk for et kulturelt fellesskap og en felles referanseramme? Ser vi bakover i tid har sang vært viktig i folkeopplysning og danning, som samfunnstyrkende og/eller samfunnsendrende kraft. Sangen virker både innover i oss selv som styrke, ro og følelseskanal, men også utad som uttrykk for glede, samhørighet og energi.

Rusregler på Roskilde Festival Højskole

Publisert/Oppdatert

– Elevene ble sure, forteller forstander Hans Christian Nielsen ved Roskilde Festival Højskole. Den danske folkehøgskolen måtte stramme inn på reglene rundt bruk av alkohol på skolens område. – Men nå er de riktig glade for det, fortsetter han.

Folkehøgskole for alle – er vi det?

Publisert/Oppdatert

Ville ingen ha søkeren som elev? Bare en av fire skoler svarte på søknaden.

Kommentar til Odd Arild Netlands «synspunkter om Folkehøgskolerådet og organisering av det sentrale arbeidet»

Publisert/Oppdatert

Knut Simble: Vil styrkning av Folkehøgskolerådet gi elevene livsopplysning og gjøre dem i stand til å ta aktivt del i både eget liv og samfunnslivet?

EPSI: Fornøyde elever til tross for korona

Publisert/Oppdatert

Rett før jul fikk vi resultatene av årets EPSI-undersøkelse og den viser at også fjorårets elever var svært godt fornøyde med sitt år på folkehøgskole.

Ringebu og Toten folkehøgskoler truet

Publisert/Oppdatert

I et forslag fra utdanningsutvalget i Innlandet fylkeskommune vil de at fylkeskommunen skal si fra seg driftsansvaret for folkehøgskolene på Toten og Ringebu. Rektor ved Toten folkehøgskole, Live Hokstad, er svært bekymret.

Hovedoppgave om Grundtvigs «Mands Minne»-foredrag

Publisert/Oppdatert

Vi har fått tilgang på Sander Lillesletts (1934-1986) hovedoppgave om Grundtvigs «Mands Minne»-foredrag. Hovedoppgaven ble fullført i 1984 ved Institutt for nordisk språk og litteratur ved UIO.

Stadig god søkning til folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert

Norske folkehøgskoler er stengt resten av skoleåret. Det er dramatiske tider for skoleslaget. Nå er det nettbasert undervisning som gjelder, noe som er langt unna det elevene så for seg ved skolestart. Midt i denne usikkerheten holder søkningen for neste skoleår seg på et høyt nivå.

Sanksjoner i folkehøgkolen

Publisert/Oppdatert

Det er mange bort- og utvisninger ved norske folkehøgskoler hvert år. Ikke alle som starter på et folkehøgskoleår takler det nye skolelivet og mestrer ikke å innordne seg i de rammer og regler som gjelder. La oss slå det fast - dette er et vanskelig landskap å orientere seg i. Det er mange hensyn å ta. Det er medelever, skolens rykte, skolemiljøet etc.