FHF rundskriv 4/2018: Avtale om beredskapssamarbeid med Sjømannskirken

Publisert/Oppdatert

NKF og Folkehøgskoleforbundet inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale med Sjømannskirken om samarbeid og støtte til beredskap og krisehåndtering. Dette er en rammeavtale som den enkelte skole kan slutte seg til. Mer enn halvparten av folkehøgskolene har nå inngått avtaler. Det har også de fleste høgskolene i landet og en rekke bedrifter.

FHF rundskriv 3/2018:Utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid ved frilynte skoler 2018

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleforbundet lyser ut midler til pedagogiske utviklingsarbeid (PU) ved folkehøgskoler tilknyttet Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF). Frist for søknad er 15.03.2017.

FHF rundskriv 2 2018: Er Folkehøgskolens lederutdanning noe for deg?

Publisert/Oppdatert

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og Folkehøgskoleforbundet har sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NLA Høgskolen (NLA) utarbeidet en lederutdanning for ansatte i folkehøgskolen. Første kull er nettopp avsluttet. Se uttalelser fra noen av deltakerne nederst i rundskrivet her. Nå er det klart for påmelding til neste kull:

FHF rundskriv 1 2018: Utlysing av midler fra Solidaritetsfondet

Publisert

Vedlagt følger utlysing av midler fra Solidaritetsfondet - til orientering og kunngjøring, evt. ved oppslag. Styret har ikke gitt utfyllende prioriteringer knyttet til årets utlysning (j.fr. pkt. 6 i vedtektene for fondet). Det vil i år deles ut inntil NOK 120.000 fra fondet totalt. Søknadsfrist 10. februar 2018.