Ny folkehøgskolekatalog ute

Publisert/Oppdatert

Da er en blodfersk folkehøgskolekatalog for skoleåret 2017/2018 sendt til trykkeriet. Den sendes ut fra trykkeriet midt i november. Her kan du tjuvstarte studiet av de 78 skolene på 156 sider. Årets utgave er utvidet med hele 48 sider. Du finner en fyldig magasindel med ulike artikler, oversikt over alle…

Meir praktisk kunnskap – ein skule for livet

Publisert/Oppdatert

Berre 60 prosent av elevane fullfører vidaregåande skule på normert tid. Dette er eit nasjonalt traume. Redaktøren etterlyser i Dag og Tid nr. 34 meir praktisk kunnskap i skulen. Her treffer Gjerdåker spikaren på hovudet, bokstavleg tala. Berre 60 prosent av elevane fullførervidaregåande skule på normerttid. Dette er eit nasjonalttraume.

Satser på økologisk mat

Publisert/Oppdatert

På Sund folkehøgskole satser de på økologisk mat, og andelen økologisk mat stiger stadig. Nå nærmer de seg 90 prosent. De siste tre årene har andelen økologisk mat steget fra 24 prosent til 80 prosent. Kjøkkenet jobber systematisk med å finne nye produkter og legge om produksjonen slik at andelen…

Vil etablere ny folkehøgskole på Nordmøre

Publisert/Oppdatert

Over lengre tid har det vært jobbet med å etablere en folkehøgskole i Aure kommune. Dette arbeidet begynner nå å konkretisere seg. Det forhandles nå om statsbudsjettet for 2017, og initiativtakerne håper på oppstartsmidler.

Folkehøgskolene unngikk kutt

Publisert/Oppdatert

Uttalelse fra Folkehøgskolerådet: Regjeringen Solberg har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017. Forslaget innebærer et samlet tilskudd til folkehøgskolene på kr. 828 845 000 med en generell kostnadsjustering på 2,5 prosent.

Grov forskjellsbehandling i utdanningssektoren

Publisert/Oppdatert

Denne pressemeldingen ble sendt ut fra Folkehøgskolekontoret i dag 6. oktober: I dagens budsjettforslag legger Regjeringen opp til forskjellsbehandlingen av studenter i høyere utdanning. Mens studiestøtten økes for studenter som regnes inn under tertiærutdanning, holdes folkehøgskolene utenfor det gode…

– Grunnskolen dreper kreativiteten

Publisert/Oppdatert

I kronikken Grunnskolen dreper kreativiteten  (Nordlys 29.09) retter professorene Rikke Gürgens Gjærum og Anne-Britt Gran et særdeles kritisk søkelys mot dagens skolepolitikk, der de praktisk-estetiske og kreative fagene stadig skyves lenger ut i periferien. Disse forskerne har solide kunnskaper…

Nytt nummer av magasinet Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolen nummer 4 2016 – Politikk og estetisk dannelse – kunstner Maja S. K. Ratkje tar klare standpunkt. – Playbackteater – et moderne leirbål. – Folkehøgskoler med vind i seila. – Elevrekruttering er en dugnad. –…

Folkehøgskolene med vind i seila

Publisert/Oppdatert

Det går usedvanlig godt for norsk folkehøgskole. Pr 1. august var det en økning på 2.1 prosent fra forrige år, 7131 elever har takket ja til skoleplass så langt. For frilynt folkehøgskole var framgangen på 5,2 prosent, antall søknader gikk noe ned, – 3 prosent. 3771 har…

Politikk og estetisk dannelse

Publisert/Oppdatert

Estetisk dannelse har potensiale til å revitalisere politikken. Folkehøgskoler har både et sterkt samfunnsengasjementet og vektlegger de estetiske fagene. Hva er koblingen mellom estetiske fag og samfunnsengasjement? Av Tore Haltli Folkehøgskolene vil forberede elevene på et omskiftelig og uforutsigbart liv. Dette gjør vi gjennom å ha…