Nytt navn på svensk søsterorgansisasjon

Publisert/Oppdatert

Svenska Folkhögskolans Lærarfrobund (SFHL) har avhold landsmøte på Gotlands folkhögskola. Der ble det vedtatt å endre navn til Förbundet Folkhögskollærarna. De utvidet også sin landsmøte- perioder fra tre til fire år. Leder Ingela Zetterberg ble gjenvalgt for fire nye år. Landsmøtet ga sin tilslutning til resolusjonen under – hvor de…

Skal utrede ny etikklov

Publisert/Oppdatert

Mandag 13. juni vedtok et enstemmig Storting å utrede en etikklov etter forslag fra Krf, Senterpartiet og Miljøpartiet. Framtiden i våre hender har siden i høst presset på for forslaget som skal gjøre det lettere å velge etiske produkter.

Folkehøgskolen ikke med i innstilling

Publisert/Oppdatert

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om «Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring» Meld. St. 16 (2015–2016) K o m i t e e n s f l e r t a l l, m e d l e…

Gode tall for folkehøgskolene

Publisert/Oppdatert

De frilynte folkehøgskolene har så langt tatt opp 3482 elever til kommende skoleår, dvs pr 1. juni. Det er 5 prosent bedre enn ved samme tidspunkt i 2015. Det tilsvarer en beleggsprosent på 92. Totalt for hele skoleslaget er det tatt opp 6627 elever pr 1. juni. Det er 2,4…

Ny rektor til Møre folkehøgskule

Publisert/Oppdatert

Martin Staxrud (42) er tilsatt som ny rektor ved Møre Folkehøgskule i Ørsta. Han tar over etter May Kristin Bolli, melder avisa Møre.  Staxrud kommer opprinneligg fra Gran på Hadeland, men har de…

Nytt nummer av Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Magasinet Folkehøgskolen er igjen ute med et fyldig nummer. Obama framsnakker Grundtvig og folkehøgskolen. Dette er også et «mini-temanummer» – om hvor viktig det er å jobbe som ETT personale. Nå forskes det på folkehøgskole, og bli med Torshus-elever på…

Får ikke lån for 11 måneder

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskoleelver får ikke støtte for 11 måneder, slik det legges opp til for andre studenter, i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det er et slag i ansiktet på skoleslaget og elevenes finansiering. Men siste ordet er nok ikke sagt i denne saken. I Folkehøgskolerådet reagerer de sterkt på en slik forskjellsbehandling.

Nå forskes det på folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Mimirkonferanse: Totalt 25 deltakere var samlet til nordisk doktorandsymposium i Oslo 3. – 4. mai. Det var Mimir- nasjonalt program for folkbildningsforsking som var arrangør. Det…

Gode tall – fortsatt økning

Publisert/Oppdatert

Søkertallene for folkehøgskolene per 1. mai har nå kommet. Vi ser en fortsatt vekst, 6225 ja-svar så langt er 2,9 prosent over fjorårets tall. I 2015 lå vi igjen 7,6 prosent foran tallene i 2014.    Bak årets tall…

SKAP-Mandal

Publisert/Oppdatert

Bygger skaperverksted I det åpne tomrommet etter nattklubben Soldekket, skal det gjenoppstå et skaperverksted i regi folkehøyskolen SKAP. MANDAL – Her skal det bli et skaperverksted, eller maker-space, der elever skal kunne bygge prototyper. Her skal de kunne utfolde seg med alt fra enkel klipp og lim til…