FHF rundskriv 16-2017: Bestilling av sangbok

Publisert

Det er på tide å bestille sangbok for neste skoleår! Vi trenger å vite hvor mange sangbøker DIN skole trenger, og når dere ønsker dem levert (i hvilken uke).

FHF rundskriv 15-2017: Siste frist for påmelding til kurs i FOLKEHØGSKOLEUKA 2017

Publisert

Vi har i år samlet en rekke kurs for de som er (og blir) nye ansatte og ansatte i frilynt folkehøgskole i uke 32 - fra mandag 7. til fredag 11. august (j.fr. FHF rundskriv 9/2017). Vi har forlenget påmeldingsfristen til 12. juni i håp om at flere finner veien til kursene eller eventuelt har glemt å melde seg på.

FHF rundskriv 14-2017: Lønnsoppgjøret i KS – kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler

Publisert

Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2017. Rammen for lønnsoppgjøret ble 2.4%. De sentrale tilleggene skal utbetales fra 1. juli. Dette er en måned tidligere enn det som ble avtalt i forhandlingene i fjor vår. Det er i tillegg avsatt 0,9% til lokale forhandlinger. De lokale lønnstilleggene har virkningsdato 1. august 2017.

FHF rundskriv 13-2017: Landsmøtet 2017 – sakspapirer

Publisert

Det vises FHF-rundskriv 7-2017: Innkalling til landsmøtet 2017 på Elverum folkehøgskule 30.mai til 1. juni, når vi herved oversender sakspapirene til landsmøtet, vedlagt som pdf-fil. Vi ber om at dette videresendes alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet ved skolen.

FHF rundskriv 12-2017: Dilemmaer knyttet til studiereisene i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Studiereiser til utlandet utgjør etter hvert en viktig del av mange folkehøgskolers danningsprogram. Og studiereisene har definitivt en plass i livets skole. Samtidig dukker det opp en del problematiske sider i kjølvannet av virksomhetens omfang. I siste nummer av Folkehøgskolen (nr 2 2017) har styret publisert en artikkel (Studiereisens pris, s 14f i Folkehøgskolen nr 2-2017) som oppsummerer noen av de kanskje viktigste dilemmaene knyttet til en økt studiereisevirksomhet ved norske folkehøgskoler (se her under).

FHF rundskriv 11-2017: Invitasjon til kurs for nye ansatte i folkehøgskolen 2017

Publisert/Oppdatert

Hvert år arrangerer vi kurs for nye eller relativt nye ansatte i folkehøgskolen andre uke i august. Som i fjor vil kursene være på Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Også i år inviterer vi til tre kurs, ett for nye lærere, ett for nye i praktisk personale, og ett for nye ledere/rektor.

FHF rundskriv 10-2017: Spørsmål om videreutdanning for lærere i folkehøgskolen som følge av endringer i kompetansekrav i opplæringsloven

Publisert/Oppdatert

Krav til kompetanse til lærer er skjerpet i opplæringsloven. I forskriftene til folkehøgskoleloven §15 heter det at den som tilsettes som lærer i folkehøgskolen, må fylle kravene til kompetanse i opplæringsloven. Vi får derfor av og til spørsmål om hvordan endringene i opplæringsloven eventuelt påvirker lærere i folkehøgskolen og om hvorfor lærere i folkehøgskolen ikke har adgang til videreutdanningsinnsatsen som gjøres for å opp-kvalifisere lærere i grunnopplæringen.

FHF rundskriv 9-2017: Velkommen til Folkehøgskoleuka 2017

Publisert/Oppdatert

Vi har samlet en rekke kurs for ansatte og nyansatte i frilynt folkehøgskole i uke 32 - fra mandag 7. til fredag 11. august.  Kursene er av ulik lengde og varer fra to til fire dager (se det enkelte kurs). På den måten vil du møte mange andre fra andre folkehøgskoler på ulike kurs, til felles morgensamlinger, enkelte felles foredrag, samt felles måltider og sosialt samvær.

FHF rundskriv 8-2017: Invitasjon til Seniorkurs 55+ for fhs-ansatte

Publisert/Oppdatert

Nestor, i samarbeid med Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag, invitere for tredje gang til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte. Kurset arrangeres i dagene onsdag 9. til fredag 11. august på Nestor i Melsomvik ved den vakre Vestfold-kysten.

FHF rundskriv 7-2017: Innkalling til landsmøtet 2017

Publisert/Oppdatert

Det innkalles til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet på Elverum folkehøgskole 30. mai- 1. juni. (Se også vedlagt invitasjonsbrosjyre for landsmøtet)