FHF-rundskriv 14/2023: Kurs om informasjon og markedsføring på Folkehøgskoleuka og påminnelse om påmeldingsfrist

Publisert

Kurs om informasjon og markedsføring på Folkehøgskoleuka og påminnelse om påmeldingsfrist Her kommer en vennlig påminnelse om at påmeldingsfristen til Folkehøgskoleuka nærmer seg. Fristen er satt til 11. juni. Vi setter stor pris på alle påmeldinger som kommer inn til oss innen fristen, da dette gir oss god…

FHF-rundskriv 13/2023: Bestilling av sangbøker til neste skoleår

Publisert

Bestilling av sangbøker til neste skoleår   I nært samarbeid med Cappelen Damm ga vi i 2021 ut ny sangbok. Vi har delt det før, men deler igjen noen ord fra Sangboknemda: Sang er viktig! Sang utløser lykkehormoner, dopaminer og endorfiner. Sang sammen med andre styrker følelsen av…

FHF-rundskriv 12/2023: Mellomoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler

Publisert/Oppdatert

Mellomoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler Partene kom til enighet i lønnsoppgjøret 29. april 2023. I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn. Rammen for oppgjøret er på 5,4 %. Det er ikke avsatt midler til lokal pott i…

FHF-rundskriv 11/2023: Invitasjon til kurs for vaktmestere og driftsledere i folkehøgskolen

Publisert

Invitasjon til kurs for vaktmestere og driftsledere i folkehøgskolen Vaktmestre og driftsledere i folkehøgskolen har ikke mange arenaer å møtes på seg imellom for å utvikle sin egen praksis videre. Nå arrangerer vi endelig et nytt kurs. Kurset finner sted onsdag 18. oktober – torsdag 19. oktober…

FHF-rundskriv 10/2023: Deltidsstudie i folkehøgskolepedagogikk 2023/2024

Publisert

Deltidsstudie i folkehøgskolepedagogikk 2023/2024 Jobber du i folkehøgskolen, men mangler formell undervisningskompetanse? Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk? Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr for skoleåret 2023/2024 30 studiepoeng pedagogikk, som første del av praktiskpedagogisk utdanning (PPU), for å kvalifisere til å…

FHF rundskriv 9/2023: Invitasjon til landsmøtet 2023 31. mai – 2. juni 2023

Publisert

Invitasjon til Landsmøtet 31. mai – 2. juni 2023 Vi inviterer med dette til landsmøte i Folkehøgskoleforbundet (FHF) på Sogndal folkehøgskule, 31. mai – 2. juni 2023. Vedlagt sender vi ut invitasjonsfaldar for landsmøtet. I samarbeid med Sogndal folkehøgskule har vi sett saman eit interessant og aktuelt program…

FHF-rundskriv 8/2023: Invitasjon til Folkehøgskoleuka 2023 på SKAP Kreativ Folkehøyskole

Publisert

Invitasjon til Folkehøgskoleuka 2023 på SKAP Kreativ Folkehøyskole Det har blitt en tradisjon at vi kombinerer våre mangeårige kurs for nye i folkehøgskolen med spennende og aktuelle kurs for deg som har vært i skoleslaget en stund. Ved at vi legger opp til en rekke kurs i…

FHF-rundskriv 7/2023: Utlysing av midlar frå Akademifondet – til framhjelp for norsk kulturreising

Publisert

Utlysing av midlar frå Akademifondet – til framhjelp for norsk kulturreising Vedlagt følgjer informasjon om tildeling av midlar frå Akademifondet.  Folkehøgskoleforbundet er ein av tre organisasjonar som står bak fondet. Det kan deles ut inntil NOK 435.000 frå fondet. Bakgrunnen for Akademifondet Fondet vart oppretta…

FHF-rundskriv 6/2023 (oppdatert): Fellesskolering om Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Fellesskolering om Særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Dette er en oppdatert versjon av rundskriv 6/2023, som ble utsendt 13.02.2023. Virke har sendt ut invitasjon til fellesskolering til rektorene, med oppfordring til å avtale med sine tillitsvalgte hvilken dag de skal delta på. Dere kan velge mellom tre ulike…

FHF-rundskriv 5/2023: Invitasjon til høyring, NOU 2022: 16, En folkehøgskole for alle

Publisert

Invitasjon til høyring, NOU 2022: 16, En folkehøgskole for alle Medlemmer og lokallag i Folkehøgskoleforbundet blir med dette invitert til å bidra til forbundet si høyring om NOU 2022: 16, «En folkehøgskole for alle, – vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene.» Kunnskapsminister Tonje Brenna fekk…